In ontwikkeling.
Compatent Coaching
Te veel vragen voor uw eigen raad? Of misschien te weinig ervaring in een specifiek geval? Laat u coachen door Compatent…… Compatent kan uw ondernemingsraad op veel onderwerpen coachen. Een coachingstraject met de hele ondernemingsraad of met individuele OR-leden en hun specifieke functies binnen de raad (voorzitter, secretaris of OR-commissie leden). Coaching voor bijvoorbeeld: Verkiezingen…….. OR verkiezingen zijn formeel vastgelegd in de WOR (Artikelen 9,10 en 11). Maar tegenwoordig is het krijgen van geïnteresseerde kandidaten uit de achterban een taak op zich.  Blijf niet te lang aarzelen om onpartijdige hulp in te schakelen, streef vooral  naar voldoende diversiteit. Diversiteit ook in de raad…. Het is tegenwoordig een open deur maar toch…  Zorg  zoveel mogelijk voor een representatieve  mix uit alle geledingen. Optimalisatie OR als team….. Na de verkiezingen wordt de raad gevormd. Posities als voorzitter, secretaris en het invullen van eventuele commissies komen daarbij aan de orde. Zorg ervoor dat de juiste vrouw/man op de juiste plaats komt, maak optimaal gebruik van iemands talenten en zorg dat iedereen tot haar/zijn recht komt. Tijdsdruk…. Bespreek altijd van te voren met de directe leidinggevende af hoeveel tijd er aan OR werk, vaak naast een “gewone” baan besteed kan worden, ga dan ook in op lastige, tijdrovende onderwerpen. Tijdbestedingen van minimaal 8 uur per week, afhankelijk van de positie in de OR zijn zeker geen uitzonderingen.  In geval met delicate onderwerpen, bespreek een reëel tijdspad met de bestuurder en verwittig de direct leidinggevende als meer tijd nodig is dan eerst was afgesproken. Multinationals of mondiale ondernemingen…… Hoe gaat uw internationaal georiënteerde onderneming om met uw locale belangen ten aanzien van de mondiale belangen van de organisatie? De gevolgen van overnames door buitenlandse bedrijven of het centraliseren van service afdelingen. En hoe pas je de WOR toe? Lang lopende ingewikkelde projecten…… Wees alert voor de salami methode of de kaasschaaf techniek. Afdeling na afdeling krimpt langzaam maar zeker in of worden opgeheven. Wees alert op kreten als voortschrijdend inzicht.  Begeleiding door een onpartijdig persoon kan uitkomst bieden. Verbetering communicatie….. Het gebruik van communicatietechnieken kan een uitkomst bieden. Zowel intern, met de achterban of de bestuurder.  Als tekst eenmaal “verkeerd” geïnterpreteerd wordt is herstel vaak erg lastig. Het bespreekbaar maken van  lastige onderwerpen / Verdeeldheid binnen de OR Als OR kun je geconfronteerd worden met voorstellen van de bestuurder waar de OR-leden verschillende meningen over hebben. Alhoewel vaak de meerderheid beslist bij moeilijke beslissingen is het beter als de OR unaniem tot dezelfde conclusie komt. Een onafhankelijke tussenpersoon kan hierbij helpen. En…. natuurlijk voor alle mogelijke voor u specifieke onderwerpen Stel uw vraag

Uw naam*

Uw telefoonnummer

Uw email*

Onderwerp

Uw bericht

Binnen minimaal twee werkdagen kunt u antwoord verwachten   Als gerenommeerd trainingsinstituut is Compatent definitief opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO

Reageren niet mogelijk.