Over Compatent

 

Ondernemingsraadsleden vormen een wettelijke vertegenwoordiging van de werknemers uit de organisatie. Zij worden gekozen door de werknemers (achterban). De ondernemingsraad vertegenwoordigt deze achterban door er mee te communiceren, betrokkenheid en verantwoordelijkheid te nemen over alles wat de organisatie aangaat. De wet op ondernemingsraden (WOR) is het juridisch kader.    

Medewerkers en de organisatie (bestuur) hebben baat bij een goede en effectieve vorm van de medezeggenschap.    

Een ondernemingsraad kan zijn werk pas goed uitoefenen als er voldoende draagvlak is binnen alle geledingen van de organisatie. De ondernemingsraad vormt de brug tussen medewerkers en bestuur.    

Compatent faciliteert ondernemingsraden daar waar behoefte aan is. In de vorm van trainingen, coaching of ondersteuning. Naast specifieke OR-trainingen kan Compatent ook helpen met het verbeteren van de communicatie in het algemeen of het optimaliseren van (zelfsturende) teams.    

Filosofie

 

Ondernemersraden vormen een belangrijk onderdeel van een organisatie, deze mag niet overschat maar zeker ook niet onderschat worden.    

Doordat ondernemersraden zich volgens de wet bezig moeten houden met alle beleidsaspecten van de organisatie kan de de OR soms in een splagaat terecht komen. De OR is immers gekozen door het personeel maar dient ook de belangen van de organisatie te behartigen.    

Mijn visie is dan ook dat een OR een brug moet zien te slaan met aan de ene oever de achterban en aan de andere de belangen van de organisatie. Zorgvuldige afwegingen en goede communicatie met de betrokken overlegpartners is hierbij essentieel.    

Ondernemingsraadsleden doen dit werk gewoonlijk naast hun gewone werk. Door tijdsdruk kan er dan te weinig tijd ontstaan voor eigen evaluatie, reflectie en discussie, maar ook het geven van een goed advies of instemming kan daar onder lijden.    

Een ondernemingsraad moet opereren als een (zelfsturend)team, waarbij ieder OR lid zijn/haar talent zo goed mogelijk kan gebruiken en ontwikkelen. Zo kan de OR zo doeltreffend en efficient mogelijk opereren.    

Motivatie

 

Door zelf in ondernemerraden geparticipeerd te hebben en vele medezeggenschapscurssen gevolgd te hebben is een goed beeld ontstaan wat een ondernemersraad goed op weg kan helpen. Participatief overleg kan een goede vorm zijn tussen ondernemersraad en bestuur van de onderneming maar let wel op de valkuilen.    

Door zelfstudie is verder een verbreding ontstaan inzake communicatie strategieën en optimalistaie van teams. De laatste jaren bij Shell werkzaam geweest als een (benchmark)consultant.    

Aanpak

 

Ervaring met D&I (Diversity and Inclusion) en Compatent (h)erkend de meerwaarde hiervan, training/coaching in de engelse taal is dan ook een mogelijkheid. In combinatie met een sterk ontwikkeld anaytisch vermogen om complexe zaken te overzien en te vertalen naar oplossingen is Compatent..de sleutel tot uw succes…..    
   

 

Als gerenommeerd trainingsinstituut was Compatent opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO    

Paul Companje

 

Persoonlijk: Uw trainer, Paul Companje is geboren op 10 juli 1959, gehuwd en vader van drie (volwassen) kinderen. Ik studeerde chemische technologie aan de Universiteit van Amsterdam.    

Na bijna 30 jaar werkzaam geweest bij de Shell organisatie nu de stap gezet als trainer/coach voor ondernemersraden. In de Shell periode ca 9 jaar zelf lid geweest van diverse ondernemingsraden en daarin de meeste functies, zoals voorzitter vervult. In de jaren als OR-lid zelf vele medezeggenschaps-curssen gevolgd. Daarnaast ook intensief betrokken geweest bij het opzetten van zelfsturende teams. In de school periode van de kinderen ook betrokken geweest bij de medezeggenschap van diverse scholen. De laatste jaren bij Shell werkzaam geweest als (benchmark)consultant. Ervaring met D&I (Diversity and Inclusion) en (h)erkend de meerwaarde hiervan, training/coaching in de engelse taal is mogelijk    

Contact gegevens

 

Compatent: Training, Coaching & Ondersteuning    

Drs. Paul Companje
Schrijverspad 29
3446 ZW Woerden    

Telefoon: 06-31777378    

E-mail: or-info@compatent.nl
Website: www.compatent.nl    

KvK nummer: 50357999
BTW nummer: NL115350962B01    

Algemene voorwaarden en klachtenreglement

  

 Algemene_Voorwaarden-2011
   klachtenreglement Compatent

Reageren niet mogelijk.